BRON: www.hartslagnu.nl

HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren. We begrijpen dat u hierover vragen heeft. Hieronder leest u daarom de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

1. Waarom gaan we naar één alarmeringssysteem voor reanimatie en AED-hulpverlening?

Omdat het de hulpverlening ten goede komt en de inzetmogelijkheden van burgerhulpverleners vergroot. Door de samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatformen in Nederland is het mogelijk om reanimatie- en AED-burgerhulpverlening centraal te borgen, uniform te organiseren en duurzaam te verankeren in de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen de overlevingskansen van alle slachtoffers van een circulatiestilstand in heel Nederland worden geoptimaliseerd.

 

2. Waarom komt er een nieuwe stichting?

Alle betrokken partijen willen de onafhankelijkheid van het systeem van burgerhulpverlening waarborgen. Verschillende organisaties met dezelfde doelstelling werkt verwarring in de hand. Daarom is samen besloten een nieuwe stichting op te richten met een duidelijke taakomschrijving op het gebied van de burgerhulpverlening. Door de samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatformen in Nederland is het mogelijk om reanimatie en AED-burgerhulpverlening centraal te borgen, uniform te organiseren en duurzaam te verankeren in de Nederlandse samenleving.

 

3. Waarom wordt de naam van de nieuwe stichting HartslagNu?

HartslagNu is de grootste van de twee organisaties die de burgerhulpverlening faciliteren. Ze werkt in 17 van de 25 ambulanceregio’s en is daarmee landelijk de bekendste naam. HartveiligWonen werkt in de overige acht. Er is overigens voor gekozen om straks de techniek van HartveiligWonen in het hele land te gaan gebruiken, omdat die momenteel het meest geavanceerd is. 

 

4. Waarom wordt de techniek van HartveiligWonen gebruikt?

Bij de overleggen over de samenvoeging zijn de alarmeringssystemen van HartslagNu en HartveiligWonen met elkaar vergeleken. Deze vergelijking viel uiteindelijk uit in het voordeel van het systeem van HartveiligWonen, omdat deze momenteel het meest geavanceerd is. Dat wordt straks in het hele land ingevoerd, zodat de alarmering overal op gelijke wijze verloopt. 

 

5. Welke actie moet ik als vrijwilliger bij HartslagNu ondernemen?

Voorlopig hoeft u niets te doen. Controleer wel of uw gegevens nog actueel zijn (datum laatste cursus, e-mailadres, etc.) In de komende maanden worden alle gegevens van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd voor alarmering via hetzelfde systeem. U hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden. Wel komt er een nieuwe app voor alle burgerhulpverleners in het hele land. Zodra deze beschikbaar is, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd om deze te downloaden. U ontvangt nog een instructie hoe u straks kunt inloggen in het dashboard en de nieuwe app. Alarmering via sms – op basis opgegeven adres(sen) – of via de App – op basis GPS – blijft na de samenvoeging ook gewoon mogelijk. Uitbreiding is: via telefoon + sms (u wordt dan gebeld en ontvangt daarnaast een sms). Ons doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang, Houd deze dus in de gaten. 

 

6. Welke actie moet ik als vrijwilliger bij HartveiligWonen ondernemen?  Deze vraag is n.v.t. voor HartslagNu burgerhulpverleners.

7. Moet ik een nieuwe app downloaden?

Nu nog niet. U ontvangt bericht wanneer de nieuwe app beschikbaar is om te downloaden. In uw account kunt u vervolgens aangeven op welke manier u gealarmeerd wilt worden: Alarmering via sms – op basis opgegeven adres(sen) – of App – op basis GPS. Uitbreiding is via telefoon + sms (u wordt dan gebeld en ontvangt daarnaast een sms).

 

8. Ik heb geen smartphone, kan ik straks nog gealarmeerd worden via sms? 

Ja, dit blijft met de nieuwe app ook mogelijk! In uw account kunt u aangeven op welke manier u gealarmeerd wilt worden: Alarmering via sms – op basis opgegeven adres(sen) – of via de App – op basis GPS. Uitbreiding is: via telefoon + sms (u wordt dan gebeld en ontvangt daarnaast een sms).

 

9. Ontvang ik de meldingen straks vanaf een ander telefoonnummer als ik per sms gealarmeerd wordt?

U wordt straks vanuit het nieuwe systeem als burgerhulpverleners allemaal gealarmeerd vanaf het telefoonnummer van HartveiligWonen, de alarmeringsberichten worden verzonden vanaf nummer 06-42500512. Gebruikers van HartslagNu moeten met de komst van de nieuwe app het nummer in hun contactenlijst dus aanpassen. Veel mobiele telefoons hebben de optie om elk contact een eigen ringtone te geven. Zo kunt u voor alarmeringsberichten een luidere ringtone kiezen.

 

10. Ik ben bij beide systemen aangemeldwat nu

De inloggegevens die u bij HartveiligWonen heeft aangemaakt blijven geldig en zijn leidend bij de samenvoeging van beide systemen. Uw e-mailadres bij HartveiligWonen is dus uw gebruikersnaam. De inloggegevens die u gebruikt bij HartslagNu komen daarmee te vervallen. 

 

11. Moet ik mij opnieuw aanmelden als vrijwilliger?

Nee. In de komende maanden worden alle gegevens van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd voor alarmering via hetzelfde systeem. Voor u verandert er in feite niets. U hoeft zich dus ook niet opnieuw aan te melden. Wel komt er een nieuwe app voor alle burgerhulpverleners. Zodra deze beschikbaar is, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd om deze te downloaden. U ontvangt nog een instructie hoe u straks kunt inloggen in het dashboard en de nieuwe app. Alarmering via sms, telefoon (+ sms) blijft na de samenvoeging ook gewoon mogelijk. Nieuw voor HartslagNu hulpverleners is alarmering mogelijk via pager. Ons doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang. Houd deze dus in de gaten. 

 

12. Ik heb een geregistreerde AED, moet ik mijn AED opnieuw aanmelden?

Nee, dat is niet nodig. In de komende maanden worden alle gegevens over de AED’s in de systemen van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd voor alarmering via hetzelfde systeem. U hoeft zich dus ook niet opnieuw aan te melden. Wel komt er een nieuwe app. Zodra deze beschikbaar is, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd om deze te downloaden. U ontvangt nog een instructie hoe u als AED-beheerder straks kunt inloggen in het dashboard en de nieuwe app. Alarmering via sms, telefoon (+ sms) en pager blijft na de samenvoeging ook gewoon mogelijk. Ons doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang. Houd deze dus in de gaten. 

 

13. Per wanneer is de nieuwe stichting operationeel?

In de komende tijd gaan we hard aan de slag om de samenvoeging te realiseren. Er is een hoop werk te verzetten, maar ons doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen te hebben afgerond en als één systeem verder te gaan.

 

14. Ik heb (contractuele) afspraken met Hartveilig Wonen of HartslagNu. Moet ik actie ondernemen?

Gemeenten, veiligheidsregio’s en lokale AED-stichtingen blijven voorlopig de contractuele verplichtingen behouden met de huidige aanbieders, HartveiligWonen en HartslagNu. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. We houden u actief op de hoogte over de voortgang van de samenvoeging en wat dat voor u als partner betekent. 

 

15. Verandert er straks iets in de alarmering?

Nee! U wordt bij dezelfde situaties gealarmeerd zoals u gewend bent. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Voor meer informatie klik hier

 

16. Hoe is de nazorg in de nieuwe stichting geregeld?

Die blijft voorlopig zoals u gewend bent bij HartveiligWonen en HartslagNu. De nazorg zal in de nieuwe stichting voorlopig nog volgens de contractuele verplichtingen lopen. 

 

17. Per wanneer word ik gealarmeerd vanuit het nieuwe systeem? 

Hierover wordt u nog geïnformeerd. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang. Houd deze dus in de gaten. 

 

18. Ik word nu in mijn eigen buurt opgeroepen. Hoe is dat straks met één landelijk systeem?

U kunt straks, indien u dit wenst, in heel Nederland worden opgeroepen. Het systeem roept alle geregistreerde burgerhulpverleners op, gebaseerd op hun actuele locatie (bij gebruik van de app). Dankzij de kaart bij de melding kunt u er snel naartoe, of snel de dichtstbijzijnde AED ophalen. Ook als u in de betreffende buurt niet bekend bent. Via de app ontvangt u altijd een routebeschrijving, zodat u gemakkelijk de locatie van het incident kunt vinden. Alarmering via sms, telefoon (+ sms) en pager blijft na de samenvoeging ook gewoon mogelijk. Note: (deze laatste twee manieren van alarmeren zijn nieuw voor huidige HartslagNu burgerhulpverleners)

 

19. Kan ik straks met dezelfde inloggegevens inloggen?

Als u momenteel bij HartveiligWonen ingeschreven staat, kunt u straks met dezelfde inloggen met dezelfde gegevens. Als u momenteel bij HartslagNu ingeschreven staat, ontvangt u (zodra de nieuwe app beschikbaar is) een instructie van ons hoe u straks kunt inloggen in het dashboard en de nieuwe app. Met deze instructie wordt het inloggen voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt. 

 

20. Wordt mijn reanimatiecursus in de nieuwe stichting vergoed?

In de nieuwe stichting wordt een reanimatiecursus niet automatisch vergoed, maar gelukkig geven veel zorgverzekeraars wel een vergoeding voor deze cursus. Een reanimatiecursus valt onder preventieve zorg. Hoe meer mensen in de samenleving deze kennis over reanimeren in huis hebben, hoe veiliger de samenleving is! Kijk daarom eens op de website van uw zorgverzekeraar of deze wordt vergoed! Ook zijn er gemeenten die de cursussen ondersteunen. Uw gemeente of lokale EHBO-organisatie of Rode Kruis afdeling kan er meer over vertellen.

 

21. Blijf ik als gemeente aangesloten bij mijn huidige aanbieder

Gemeenten, veiligheidsregio’s en lokale AED-stichtingen blijven de contractuele verplichtingen behouden met de huidige aanbieders, HartveiligWonen en HartslagNu. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben. We houden u actief op de hoogte over de voortgang van de samenvoeging en wat dat voor u betekent. 

 

22. Hoe wordt de informatievoorziening over alle veranderingen naar alle aangesloten AED-hulpverleners geregeld?

Om alle betrokken AED-hulpverleners, AED-beheerders en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op weg naar één nieuwe stichting en één landelijk netwerk voor alarmering, wordt de komende maanden actief gecommuniceerd. Dat gebeurt in eerste instantie nog vanuit HartveiligWonen en HartslagNu gezamenlijk en vervolgens vanuit de nieuwe stichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande communicatiekanalen en middelen van beide huidige organisaties, met steun van een aantal partners in het project, zoals Hartstichting en Rode Kruis. Doel is om ervoor te zorgen dat de burgerhulpverleners en alle andere betrokkenen weten waarom er één landelijk systeem komt, waarom een nieuwe stichting en wat dat voor de hulpverlening betekent. Plus dat ze weten waar ze meer informatie kunnen krijgen, mochten er vragen zijn.

 

23. Kan ik straks ook (nog) via een pager opgeroepen worden?

Ja, dat is mogelijk. (nieuw voor de huidige HartslagNu burgerhulpverleners)

 

Categorieën: AED Nieuws