Wie heeft er zin en tijd om op zondag 1 juli 2018

EHBO dienst te draaien ?

Bij historisch vervoer er wordt gestart op de dijk bij de werf om 8.30 uur.

De tijden zijn van 8.30 tot 12.30 uur 4 hulp verleners nodig.

En van 12.30 tot 17.00 uur ook 4 hulpverleners nodig.

Aan melden kun je via de website .