Geachte leden:

IVM. de wet AVG die ingaat 25 mei 2018 deelt het bestuur u het volgende mee.

De gegevens die van u bij ons bekend zijn zullen binnen het bestuur blijven en mogen niet met derde gedeeld worden. hiervan zijn het bestuur , administratrice en evenementen coördinator van op de hoogte .

Bij het Oranje Kruis staat u geregistreerd met naam , geboorte datum, adres, woonplaats , diploma nr. en mail adres.

Bij de Nationale bond staat u geregistreerd met naam, geboorte datum, adres ,woonplaats ,diploma nr.  mail adres en telefoon nr.

Bij zowel het Oranje Kruis als bij de Nationale Bond staan de gegevens afgeschermd met een code en wachtwoord en is dit alleen bekend bij de voorzitter en secretaris.

Op papier heeft de secretaris het aanmeldformulier met uw persoonlijke gegevens die u zelf heeft ingevuld dan wel heeft getekend.

Deze gegevens zijn alleen bekend bij de secretaris en bij beëindiging van het lidmaatschap zullen alle hierboven vermelde gegevens direct worden verwijder dan wel worden vernietigd.

Voor Foto en video materiaal gemaakt  tijdens oefenavonden ,jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie ed. word aan de aanwezige leden vooraf toestemming gevraagd voor plaatsing.

De leden hebben altijd het recht om hun gegevens in te zien via de secretaris.

DE AVG zal ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en bij de komende ledenjaarvergadering worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.

Categorieën: Mededelingen bestuur