Groningen – Meer dan een derde (34 %) van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED (reanimatieapparaat) in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het nog maar de vraag of die AED bereikbaar is en niet achter een gesloten (kantoor)deur of winkelpand hangt.

De kennis en de beschikbaarheid van AED’s is nog steeds onvoldoende, zo blijkt uit een peiling van de Hartstichting. Voor optimale hulp bij een hartstilstand zijn ongeveer 30.000 AED’s nodig die 24/7 beschikbaar en toegankelijk zijn. Op dit moment zijn er slechts 15.000 geregistreerde AED’s, waarvan een derde niet 24/7 beschikbaar is. De Hartstichting roept Nederlanders op om hun buurt veiliger te maken door een bestaande AED te registreren of er met de buurt een gezamenlijk aan te schaffen.

In Ten Boer is het ’t best geregeld van de provincie. Daar is 85% van het aantal benodigde AED’s 24/7 beschikbaar.

De Hartstichting heeft de ambitie om van heel Nederland een hartveilige zone te maken (‘een 6-minutenzone’), zodat slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 6 minuten de juiste hulp krijgen. Daarom bouwt de Hartstichting aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Een groot netwerk van burgerhulpverleners is er al, van AED’s nog niet.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een reanimatie voor de beste overlevingskansen. De overlevingskans na reanimatie met een schokbaar hartritme binnen 6 minuten met gebruik van een AED is 50-70%. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans met 10%. Vooral in woonwijken zijn onvoldoende AED’s en dit zijn juist de plekken waar de meeste hartstilstanden voorkomen.

AED’s 24/7 beschikbaar
Voor een dekkend netwerk zijn in heel Nederland ongeveer 30.000 geregistreerde AED’s nodig. Van veel AED’s is het onbekend waar ze hangen, omdat ze niet geregistreerd zijn bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Bovendien hangen ze op plekken die niet altijd bereikbaar zijn. Dit bemoeilijkt hulpverlening door burgerhulpverleners. Voor effectief gebruik is het noodzakelijk dat ze 24/7 toegankelijk zijn en geregistreerd bij HartslagNu.

Spreiding
In Zuid-Holland zijn de minste AED’s 24/7 beschikbaar. Hier is slechts de helft van alle AED’s altijd toegankelijk. In Drenthe en Noord-Brabant is het beter geregeld. Daar is 79% van de AED’s altijd toegankelijk.

BuurtAED
De Hartstichting roept buurtbewoners op om samen hun buurt veiliger te maken. Enerzijds door een bestaande AED te registeren bij het reanimatieoproepsysteem, anderzijds om samen een AED aan te schaffen. Via het platform BuurtAED.nl kunnen particulieren en organisaties een crowdfunding actie starten om gezamenlijk met bijvoorbeeld de buurt, wijk, school een BuurtAED te kopen. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Philips, die een deel van het aankoopbedrag voor zijn rekening neemt.

Levens redden
Het doel van de Hartstichting is duidelijk, meer burgerhulpverleners en AED’s in de buurten betekent dat meer levens kunnen worden gered.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “De inzet van een AED tijdens een reanimatie vergroot de overlevingskansen aanzienlijk. Het is van groot belang dat we weten waar de AED’s hangen, zodat ze kunnen worden gebruikt door omstanders en burgerhulpverleners bij een hartstilstand. Het kan niet zo zijn dat we er veel hebben hangen in het land, maar omdat we niet precies in kaart hebben waar ze hangen, ze niet kunnen worden ingezet. We vragen mensen dus hun AED aan te melden bij HartslagNu of als ze zelf hun buurt, bedrijf of school veiliger willen maken er samen een aan te schaffen via BuurtAED. Met circa 30.000 AED’s en 170.000 burgerhulpverleners, verspreid over heel Nederland, verwachten wij jaarlijks 2.500 levens te kunnen redden.”

Omvang van het probleem
Wekelijks worden ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op tijd reanimeren is de belangrijkste factor in de overlevingskansen. Door de jaren heen zijn deze kansen enorm verbeterd. Was de overleving in de jaren 90 nog 9%, inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25%. Dit is mede te danken aan de groei van het aantal omstanders dat start met reanimeren, hun rol in de overlevingsketen en de inzet van AED’s.