Millingen aan de Rijn, 26 maart 2019
 
 
Beste EHBO-leden,
 
De reden, dat ik deze mail schrijf is het volgende: 6 x per jaar, het minimum, vindt er een
EHBO-herhalingsavond plaats daarnaast een brandwondenavond in december en in januari nog een wisselende thema-avond, die ook meetellen voor het verlengen van je EHBO-diploma.
 
Bij de herhalingsavonden kan men kiezen uit de eerste maandag van de maand of de week erop op de donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Het blijkt echter dat een aantal leden van deze ruime mogelijkheden, binnen onze vereniging geen gebruik maken.
 
Ik ben als instructeur degene, die bepaalt of je competent bent om als EHBO-er/hulpverlener op te treden en ook degene, die de verlenging van je EHBO-diploma goedkeurt.
Ik kan dit alleen maar beoordelen op de genoemde avonden en als je als EHBO-er/hulpverlener
EHBO-handelingen verricht tijdens een evenement.
 
Onze vereniging telt zo’n 62 leden, een mooi aantal, maar het gaat mij bij de EHBO-vereniging Millingen a/d Rijn /Kekerdom niet om de aantallen, maar om de vaardigheid/kundigheid van onze leden bij een ongeval/calamiteit.
 
Ik ga in de toekomst de lijst met verleningen van het EHBO-diploma niet meer klakkeloos tekenen.
Men moet minimaal het basispakket EHBO inclusief Reanimatie/AED en kinder-EHBO beheersen.
In 2 verenigingsjaren komen  alle onderwerpen op de herhalings/oefenavonden aan bod.
Men heeft dan als EHBO-er aan alle competenties voldaan.
 
Men kan in uiterste nood, wanneer men te weinig of geen herhalingslessen heeft gevolgd, om welke reden dan ook, toch proberen het diploma te verlengen door een competentietest af te leggen van een uur. De kosten hiervoor bedragen € 55,–. Wordt de competentietest niet gehaald, dan kan men proberen om extra herhalingslessen te regelen, wat natuurlijk ook weer extra kosten met zich meebrengt. Het is aangetoond, dat het afleggen van een competentietest behoorlijk tegen valt.
 
Personen, die met een geldige reden zoals ziekte, operatie, privé omstandigheden, van te voren afzeggen, daar zal ik alles aan doen om de gemiste stof alsnog in te halen.
Personen, die desinteresse tonen t.o.v. het volgen van de herhaling/oefenavonden, daar ga ik mijn kostbare tijd niet meer aan besteden, zoals ik in het verleden wel heb gedaan.
U bepaalt zelf of U EHBO-er/hulpverlener wilt blijven!  
 
Bij het volgen van de herhalingslessen komen natuurlijk de nieuwe aanpassingen en veranderingen in de EHBO-wereld aan bod.
Bij de laatste herhalingsavond is b.v. het afzetten van een motorhelm, iets wat je moet weten bij een slachtoffer van een motorgeluk, het omgaan met brancards en het aanleggen van de ouderwetse mitella, die in de nieuwe cursussen niet meer behandeld worden, maar wel in een EHBO-koffer zit, de behandeling van een afgerukte hand of vingers, het ABCDE protocol en gebruik van portofoons
bij evenementen behandeld.
Wel heel belangrijk om dit een keer gedaan te hebben.
 
In de volgende en laatste avond voor de vakantie, op maandag 1 en donderdag 11 april, wordt in carrouselvorm de EHAK  (Eerste Hulp Aan Kinderen ) behandeld, dat standaard in  het competentiepakket zit, wat iedere EHBO-er/hulpverlener met een diploma moet weten en beheersen dus doe er je voordeel mee.
 
Tot 1 of 11 april met groetjes,
 
Alex Janssen.

Categorieën: Mededelingen bestuur