Millingen a d Rijn Maart 2020.

Geachte EHBO leden:

Graag uw aandacht voor het volgende  daar niet alle leden aanwezig waren op de ledenjaarvergadering.

Op 6 maart jl. is er de ledenjaarvergadering geweest er hier was onder punt 7 de bestuursverkiezingen.

Aftredend en niet herkiesbaar l. Pijnappels.

Het bestuur en de aanwezige leden gingen  akkoord met de voordracht van Mevr. Jolanda Vergeer als nieuwe secretaris.

U kunt Jolanda bereiken onder:

E-mail: secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl

Tel: 0654252398

Ik blijf wel aan als algemeen bestuurslid.

Ik wens Jolanda veel succes en dank jullie ( de leden ) en bestuur voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren als secretaris.

Met vriendelijke groet,

Berrie Pijnappels.