Per 1 januari 2021 worden alle certificaten, diploma’s en pasjes van Het  Oranje Kruis standaard digitaal aangeboden. Het opleidingsinstituut kan in de portal alle digitale pasjes downloaden als pdf en aanbieden aan de kwalificatiehouder.

Door de jaren heen zijn verschillende kosten enorm gestegen. Het Oranje Kruis voert prijsverhogingen echter het liefst zo min mogelijk door. Zo is het tarief van certificering EHBO-Diploma Eerste Hulp al vanaf 2008 ongewijzigd. Door certificering en pasjes voortaan digitaal aan te bieden, kunnen deze kosten ook dit jaar hetzelfde blijven. Bovendien verlaagt Het Oranje Kruis met deze maatregel haar ecologische voetafdruk.