Nieuwjaarsbijeenkomst EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom

Vrijdagavond 12 januari 2018 zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn/ Kekerdom in Grand Café De Taverne in Millingen de diploma’s uitgereikt aan de geslaagde cursisten van het EHBO-examen op 13 december 2017 en zijn 6 leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.
Voorzitter Alex Janssen gaf in zijn Nieuwjaarstoespraak aan dat, als je bereid bent om je jarenlang in te zetten voor de plaatselijke EHBO-vereniging, dit zeker een beloning waard is. De plaatselijke EHBO-vereniging groeit, wordt meer gevraagd, is dus vaker aanwezig op lokale evenementen en het ledental is stijgende. Het is de kleine vereniging afgelopen jaren gelukt om financieel gezond te zijn en te blijven, temeer omdat het als gemeenschapsclub echt niet makkelijk is om het hoofd boven water te houden.

Van de laatste EHBO-basisopleiding waren 9 (van de 10) cursisten geslaagd, waarvan 7 geslaagden vanavond aanwezig waren en konden het diploma in ontvangst nemen.
Deze geslaagden zijn:Antoinet Vermeulen, Linda Sweben, Antoine Sinderdinck, Janine Vreeman, Jacqueline Dollevoet, Yvonne Bruins-Teunissen en Henk Jeuriëns.
De geslaagde cursisten Jolanda Spann en Carmen Verstegen waren niet aanwezig.
Het Bestuur feliciteert de geslaagden van harte met het behalen van het EHBO-diploma.

Van de jubilarissen 2018 waren 2 personen niet aanwezig, zodat 6 jubilarissen werden gehuldigd door de voorzitter met bijbehorend jaarspeldje en een mooi boeketje bloemen.

  5 jaar  Johan van Deelen, Jos Driessen, Gerard Mulders..
15 jaar  Emmy Driessen-Lörx, Diny Meeuwissen.
40 jaar  Theo Burgers
Paul Kuijper (5 jaar) en Marion van Herp (20 jaar) waren helaas verhinderd en
niet aanwezig.

Uit handen van penningmeester Jan van Neck ontving voorzitter Alex Janssen een fles wijn vanwege het onlangs behalen van het Instructeursdiploma Eerste Hulp.
Verenigingslid Wim van Deelen, die die dag jarig was, 76 jaar geworden en aanwezig, werd door de voorzitter extra benoemd en door alle aanwezigen aangenaam verrast met een gezamenlijk gezongen “Lang zal ie Leven”.
Theo Burgers is 40 jaar lid en omdat hij, naast zijn lidmaatschap, veel bestuurswerk heeft verricht en nog doet, ontving Theo een zilveren speld van de landelijke EHBO.
De site www.ehbomillingenkekerdom.nl is door Theo en anderen flink onder handen genomen, veel innovaties zijn aangebracht en de site is gebruiksvriendelijker, actueler en completer geworden. Theo demonstreerde de vele toepassingen en mogelijkheden van
de vernieuwde site.
Iemand in nood bij u in de buurt, dat kan zomaar gebeuren..!
Wilt u dan kunnen helpen..? Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe basisopleiding EHBO of Reanimatie/ AED, neem dan contact op met Alex Janssen, 06-10434247.

Kijk gerust eens op: www.ehbomillingenkekerdom.nl of op Facebook: EHBO Millingen aan de Rijn / Kekerdom.

 EHBO vereniging Millingen aan de Rijn/ Kekerdom

[photo 52] [photo 53]

Foto’s © Hans Driessen

Klik hier voor meer foto’s

Categorieën: Verenigingsnieuws