Na een intensive opleiding hebben op  Maandagavond 17 december 2018 10 kandidaten het examen gedaan voor het EHBO diploma, 9 van de 10 zijn geslaagd.

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.