Eerste Hulp op basisschool Millingen  

De laatste maanden is de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom actief met het klassikaal verzorgen van lessen Eerste Hulp voor leerlingen van de hoogste groepen, namelijk groep 7 en groep 8. Door vrijwillige leden van de EHBO-vereniging, Martien Seegers, Dinie Meeuwissen, Carl Spann, Frits Vermeulen, Henk Jeuriëns en Alex Janssen werd uitleg en demonstratie gegeven over Eerste Hulp.

Van groep 7 hebben 23 leerlingen succesvol de cursus gevolgd, theoretisch en praktisch examen Jeugd EHBO gedaan en ontvingen een bewijs van deelname.
Vrijdagmorgen 17 mei 2019 werden aan alle 23 geslaagde leerlingen van groep 7 in de aula van de basisschool in Millingen aan de Rijn het bewijs van deelname Jeugd Eerste Hulp persoonlijk uitgereikt door de voorzitter van de plaatselijke EHBO-vereniging, Alex Janssen. In zijn toespraak verzocht hij de ouders om op de EHBO-vereniging te stemmen bij de Rabobank Clubkasactie. De leerlingen ontvingen een  kinderverbanddoos van de EHBO-vereniging. In de aula waren ook veel ouders van de geslaagde leerlingen aanwezig.
Na de uitreikingen en groepsfoto’s op het podium bedankte schooldirecteur Vincent Scholte de EHBO-leden voor hun bijdragen, maar vooral de kinderen voor het aandachtig volgen van de lessen in het kader van Eerste Hulp. Dinsdag 11 juni van 15.15 uur tot 16.30 uur doet groep 8 voor een externe examinator hun examen Eerste Hulp.

De EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom bedankt de directie van basisschool St. Martinus en de ouders van de leerlingen voor de medewerking, het vertrouwen en hopen op een goed vervolg in het volgende schooljaar.

Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom.

Foto’s: Hans Driessen

[wppa type=”slide” album=”16″]