Vrijdagavond 6 maart 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom in de kantine van sportcomplex De Hove. Omdat Rosita en Jonnie Janssen met de Nieuwjaarbijeenkomst verhinderd waren, werden ze vanavond alsnog gehuldigd met hun jubileum.
Een belangrijk agendapunt was de invulling van de bestuursfunctie van secretaris.
De huidige secretaris, de heer Berrie Pijnappels was aftredend, niet herkiesbaar en treedt terug als secretaris. Berrie Pijnappels blijft lid en zal in het Bestuur nog ondersteunende werkzaamheden verrichten. Berrie was sinds 1996 secretaris, werd door het Bestuur en de aanwezige leden uitbundig bedankt en ontving de oorkonde van het Erelidmaatschap uit handen van de voorzitter Alex Janssen.

Mevrouw Jolanda Vergeer wordt de nieuwe secretaris van de EHBO-vereniging.

Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom

[wppa type=”slide” album=”21″]