Vrijdagavond 6 maart 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom in de kantine van sportcomplex De Hove. Omdat Rosita en Jonnie Janssen met de Nieuwjaarbijeenkomst verhinderd waren, werden ze vanavond alsnog gehuldigd met hun jubileum.
Een belangrijk agendapunt was de invulling van de bestuursfunctie van secretaris.
De huidige secretaris, de heer Berrie Pijnappels was aftredend, niet herkiesbaar en treedt terug als secretaris. Berrie Pijnappels blijft lid en zal in het Bestuur nog ondersteunende werkzaamheden verrichten. Berrie was sinds 1996 secretaris, werd door het Bestuur en de aanwezige leden uitbundig bedankt en ontving de oorkonde van het Erelidmaatschap uit handen van de voorzitter Alex Janssen.

Mevrouw Jolanda Vergeer wordt de nieuwe secretaris van de EHBO-vereniging.

Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom

IMG_9089.JPG
IMG_9090.png
IMG_9091.JPG
IMG_9092.JPG
IMG_9097.JPG
IMG_9102.JPG
IMG_8939.JPG
IMG_9069.JPG
IMG_9072.JPG
IMG_9073.JPG
IMG_9074.JPG
IMG_9075.JPG
IMG_9077.JPG
IMG_9079.JPG
IMG_9082.JPG
IMG_9086.JPG
IMG_9088.JPG
IMG_9089.JPG
IMG_9090.png
IMG_9091.JPG
IMG_9092.JPG
IMG_9097.JPG
IMG_9102.JPG
IMG_8939.JPG
IMG_9069.JPG
IMG_9072.JPG
IMG_9073.JPG
IMG_9074.JPG
IMG_9075.JPG