Wij zijn voornemens, zoals reeds besproken in de laatste jaarvergadering, om de contributie voor 2021 via incasso te innen.

U zult daarom van ons in januari een machtigingsformulier ontvangen waarin u ons machtigt. Wilt u deze dan zo spoedig mogelijk terug sturen op het daarbij aangegeven adres.

Begin februari 2021 ontvangt u de factuur waarin staat vermeld, dat we de contributie in de laatste week van februari gaan incasseren.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij het secretariaat van onze vereniging.