EHBO VERENIGING MILLINGEN AAN DE RIJN / KEKERDOM

                                                                                                                                  Millingen aan de Rijn, Juli 2021

Geachte EHBO leden:

Dit jaar bestaat onze vereniging 75 jaar.

We willen dit graag met jullie vieren op zaterdag 28 augustus in Café zaal ‘t Fuske van 16.30 uur tot 19.30 uur.

We willen dit doen met een korte ledenjaarvergadering en het huldigen van jubilarissen.

Hierna is er een receptie voor de leden met aansluitend uitgeserveerde kleine gerechten of een buffet naar gelang de coronamaatregelen het toelaat.

I.v.m. de huidige coronamaatregelen en de 1.5 meter afstand is dit jubileum alleen voor leden.

We vragen aan u i.v.m. met bovenstaande maatregelen om u aan te melden voor 8 augustus via het mail adres:  l.pijnappels@chello.nl

Graag tot 28 augustus.

Namens het bestuur:

Henk Jeuriens  en Berrie Pijnappels