De herhalingsles vanavond komt te vervallen daar Alex door de griep geveld is.  

Mochten we deze les nog ergens kunnen inhalen dit jaar, zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.