Op zaterdag 12-02-2022 is de AED die ruim 10 jaar op de Kennedystraat 4 in Millingen a/d Rijn heeft gehangen verplaatst naar Wilsonstraat 34.

Deze AED is geplaatst in een nieuw type kast, de z.g. Rotaid kast. Deze kast is permanet groen vericht en dus ook goed in het donker te vinden.

De kast is niet meer gesloten met een pincode maar kan altijd geopend worden door de kast linksom open te draaien. Bij het openen word automatisch de beheerder op de hoogte gesteld dat de kast is geopend en kunnen eventueel burgergerhulpverleners opgeroepen worden.

De AED met nieuwe kast op de locatie Wilsonstraat 34