Beste EHBO leden,

Het bestuur nodigt u uit voor een excursie en rondleiding bij het Museum voor Anatomie en Pathologie in het Radboud UMC te Nijmegen op 3 of 11 oktober a.s.

U kunt zich voor 31 mei opgeven met de voorkeur voor maandag 3 of dinsdag 11 oktober.

Deze avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur en geldt als herhalingsavond.

De kosten van dit bezoek worden door de vereniging betaald. Daar deze excursie nogal prijzig is vragen wij u, als u zich opgeeft, dan ook te komen.

Als u mee gaat krijgt u tijdig van ons te horen waar en hoe laat we vertrekken. We gaan dan carpoolen i.v.m. het parkeren en de kosten hiervan. Uiteraard is een ieder vrij om zelf te rijden, als u het maar van tevoren aangeeft. Het adres is dan: Radboud UMC, Geert Grooteplein Noord 21 6525 EZ te Nijmegen (route 109)

U kunt zich per mail aanmelden bij: l.pijnappels@chello.nl

Heeft u nog vragen hoor ik het graag op tel.nr: 0481-431696

Met vriendelijke groeten namens het bestuur:

Berrie Pijnappels.