Vrijdagavond 12 januari 2024 zijn tijdens een bijeenkomst van EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom in het café van Café-Zaal ’t Fuske in Millingen aan de Rijn jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlang lidmaatschap.    
Voorzitter Alex Janssen bedankte in zijn Nieuwjaarstoespraak alle leden, die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor de EHBO-vereniging, bestuurlijk of meewerkend op de achtergrond.
Vervolgens bedankte penningmeester Jan van Neck, de voorzitter en EHBO-instructeur Alex Janssen, voor zijn inspanningen voor de EHBO van het laatste jaar.
Over enkele weken start er weer een nieuwe cursus EHBO, het ledental is groeiende en er is een groeiend animo bij lokale en regionale verenigingen en evenementen voor inzet van EHBO.

Door de EHBO-vereniging werd afscheid genomen van Berrie Pijnappels en Wenda Ubbink.
Beide leden hebben zich vele jaren zowel in bestuursfuncties als op andere wijze verdienstelijk gemaakt. Berrie Pijnappels is tot erelid benoemd. Hij was secretaris en is in die functie opgevolgd door Jolanda Vergeer.

Aloys te Dorsthorst
werd voor zijn 50 – jarig lidmaatschap gehuldigd.
Voor 5 jaren lidmaatschap werden de jeugdleden Nikki van der Hoeven, Lotte Buil en Jan Honing gehuldigd  Andere jubilarissen konden er niet bij zijn. Zij worden op een ander moment gehuldigd.

Iemand in nood bij u in de buurt, dat kan zomaar gebeuren..!  Wilt u dan kunnen helpen..?
Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe basisopleiding EHBO (start in januari / februari 2024) of Reanimatie / AED, neem dan contact op met Alex Janssen, 06 – 10434247 of Jolanda Vergeer
06 – 54252398.
Kijk gerust ook eens op onze site: www.ehbomillingenkekerdom.nl of op
Facebook: EHBO Millingen aan de Rijn / Kekerdom.

Bestuur EHBO vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom